ERP-Järjestelmät

Jokaisella yrityksellä on erilaisia prosesseja sekä tarpeita. Hyvä ja monipuolinen ERP-järjestelmä yhdistää kaikki liiketoimintaprosessin osat sekä tarpeet ja tuo kokonaisvaltaisen toiminnanohjauksen yrityksen prosesseihin.

Työvälineet niin toimistoon kuin työmaalle

ERP-järjestelmissä pyritään keskittämään tieto yhteen paikkaa jolloin kaikki muut ohjelmistokomponentit ja integroinnit käsittelevät samaa, reaaliajassa päivittyvää dataa. Ajantasainen luotettava tieto on nopeasti muiden saatavilla. Nopeutunut tiedonkulku puolestaan säästää kustannuksia, kun työntekijöiden aika ei kulu odottamiseen. ERP-järjestelmän avulla voidaan tarjota jokaiselle työntekijälle pääsy oleelliseen, työtehtäväkohtaiseen dataan, ohjelmiin ja analyysityökaluihin. Integroidut, nopeat ja joustavat prosessit parantavat tehokkaasti yrityksen kilpailukykyä.

Tuomalla samaan toiminnanohjausjärjestelmään eri osastoja palvelevia osioita ja tietoja parantuu reaaliaikainen tiedonjako myös eri osastojen välillä. Täten vähennetään päällekkäistä työtä ja nopeutetaan asioiden käsittelyä.

ERP-järjestelmä tehostaa kirjauksia, parantaa tiedonlaatua jolloin se myös vähentää muiden järjestelmien ylläpitokustannuksia, sekä se avaa uusia mahdollisuuksia raportointiin. ERP-järjestelmän hyödyt näkyvät niin hankinnassa, valmistuksessa, palveluissa, myynnissä, kuin talouden- ja henkilöstön hallinnassakin. Liiketoimintatilanteiden hallinta helpottuu, ja yrityksen resurssien ja voimavarojen käyttö paranee, mikä näkyy käytännössä myös suurempana asiakastyytyväisyytenä.

 

Yhteydenottopyyntö

  • varastonhallinta
  • tuotannonohjaus
  • kirjanpito
  • laskutus
  • resurssienhallinta

Edut sinulle

Eliminoi ongelmiakohtia ja pullonkauloja

Tarkastele liiketoiminnan tietoja reaaliaikaisesti ja reagoi nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

 

Liiketoiminnan sydän

Helpottaa ja nopeuttaa päätöksentekoa. Tehostettu yhteistyö ja kommunikaatio.

 

 

Tehokkuutta toiminnallisesti ja taloudellisesti

Ryhtiä toiminnan prosesseihin. Poista turhat rutiinit ja toistot automatisoimalla  toistuvat työt.

 

Kiinnostuitko?

Kerro miten tavoitan sinut, niin palaan asiaan.

ERP-järjestelmä pilvipalveluna

ERP-järjestelmän ei aina tarvitse toimiakseen isoja palvelimia ja konesaleja, vaan nykyaikaiset ERP-järjestelmät toimivat myös täysin pilvessä.

Tutustu

Asiantuntija palveluksessasi

Hyödynnä asiantuntemustamme  yrityksesi ERP-järjestelmiin liittyvissä asioissa.

Tutustu